Tábor Syrov

"Na následujících řádcích bychom Vám rádi stručně a přehledně podali informace k našemu letošnímu společnému táboru oddílů vlčat a skautů z Lužánek a Fénixů z Bosonoh. Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti v našich oddílech. Nejvíce prožitků si totiž naši členové odváží právě z tábora. Aby vše klapalo, jak má, vedoucí věnují přípravě táborů spoustu svého volného času. Čtěte tedy, prosím, následující řádky pozorně."

Pokud hledáte informace o táboře skautek, světlušek z Lužánek, Awen z Popůvek či oddílu ze Žebětína, přejděte na stránku věnující se jejich táboru.

Následující řádky zachycují pouze ty nejdůležitější informace. Podrobnější informace jsou zachyceny v dokumentu "Pokyny k táboru Syrov 2019".

Informační schůzka pro rodiče

Pro všechny rodiče pořádáme krátké setkání, kde tábor představíme i osobně a rádi zároveň odpovíme na otázky. Zároveň zde bude možnost vyplnit přihlášku a aktualizovat informace o zdravotním stavu. Schůzka se bude konat ve 7. března 2019 v 19:00 po schůzce vlčat ve Svojsíkově srubu v Lužánkách a také 6. března 2019 v 19:00 po schůzce Fénixů v Orlovně v Bosonohách.

Dokumenty

Důležité termíny

  • do 15. 4. 2019 odevzdání závazné přihlášky na tábor,
  • do 15. 5. 2019 odevzdání zdravotní dokumentace - zdravotní dotazník, kopie kartičky pojišťovny, kopie očkovacího průkazu, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře (vše kromě bezinfekčnosti),
  • do 15. 5. 2019 uhrazení táborového poplatku, na bankovní účet 2300101486/2010, variabilní symbol - datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR, Táborový poplatek činí 4100 Kč (3T) nebo 3200 Kč (2T).
  • nabízíme možnost předat věci k hromadnému odvozu navíc ve čtvrtek 27. 6. Předcházející domluva nutná - Stur (kontakt níže),
  • 28. 6. 2019 (13-15 hodin) nakládání osobních věcí - na Náměstí republiky 4. Ač se snažíme manipulovat s věcmi co nejopatrněji, počasí nezabráníme a proto, prosím, věci nepromohavě zabalte,
  • v den příjezdu na tábor odevzdání potvrzení o bezinfekčnosti (s datem příjezdu dítěte na tábor). Příjezd, prosím, do 13 hodin.

Akce spojené s táborem

Příprava vybavení v Husovicích

Účast skautů, termín dle domluvy (duben/květen/červen). Operativní domluva a příprava vybavení v našem skladu na Náměstí Republiky.

Tyčovina 21.-23. 6. 2019

Účast vedení a dobrovolníků z řad skautů. Doprava osobními automobily. Na akci předpřipravujeme tábořiště.

Nakládání Husovic + stavěcí četa 28.-30. 6. 2019

Účast skautů, starších Fénixů, vedení a dobrovolníků z řad příznivců a rodičů. Náplní je převezení táborového a osobního vybavení a následná stavba tábora a veškerého zařízení.

Nakládání započne v pátek 28. června ve 13 hodin (Náměstí republiky 4) a bude probíhat do cca 15 hodin . V tomto čase je možné doručit osobní vybavení a také nám pomoci s naložením dodávky. S dodávkou odjíždí první skupina na tábor. U zbytku skautů a starších Fénixů se předpokládá jejich příjezd v sobotu 29. 6. do 13 hodin (skauti a starší Fénix se spolupodílí na stavbě tábora). Na stavěcí četu (víkend 28.-30. 6.) zveme dobrovolníky z řad rodičů, kteří nám jsou ochotni pomoci se stavbou tábora. Pokud se plánujete zúčastnit, dejte vědět svému vedoucímu, ať s Vámi počítáme. Pokud mátek dispozici akuvrtačku, vezměte ji, prosím, s sebou. Děkujeme!

Hromadný odjezd

Hromadný odjezd na tábor bude konán dle zájmu ročičů v pondělí 1. 7. v ranních hodinách (vlčata). Odjezd oddílů Fénix a skauti bude organizován na základě domluvy v oddílech. Pokud plánuje jet individuálně, termín pro příjezd na tábořiště je v pondělí/sobotu do 13 hodin.

Dobourání tábořiště, úklid a uskladnění vybavení v Husovicích 20. 7. 2019

Tábor končí jeho kompletním uklizením a uskladněním vybavení ve skladu v Husovicích. Tamtéž budou dovezeny i hromadně odvážené osobní věci (odpolední hodiny). Děti je možno si odvézt z tábora i individuálně (po oficiálním zakončení - cca 14-15 hodin). Dřívější odjezd, prosím, neplánujte. Zároveň budeme rádi za pomoc s odvozem účastníků (hromadná přeprava je logisticky náročná) a uskladněním vybavení v Husovicích.

Kontaktní adresa a umístění

Konkrétní místo tábora (Mapy.cz)

Adresa:

(jméno)

Skautský tábor střediska Hiawatha z Brna

pošta Senožaty, 394 56

Kontakty na vedoucí

Stejně tak lze využít kontaktů na oddílové vedoucí (dokument "Pokyny k táboru Syrov").

Ač se snažíme být k dispozici co v největší možné míře, je možné, že se nás nepodaří zastihnout. V takovém případě budeme při nejbližší možné příležitosti volat zpět.